خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امنیت» ثبت شده است

reza duty
۰۷ اسفند ۰۱ ، ۱۴:۰۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

reza duty
۰۷ اسفند ۰۱ ، ۱۳:۵۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

reza duty
۰۶ اسفند ۰۱ ، ۱۶:۰۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

reza duty
۳۱ تیر ۰۱ ، ۱۰:۴۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

reza duty
۱۳ آبان ۰۰ ، ۲۱:۴۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

reza duty
۱۳ آبان ۰۰ ، ۲۱:۳۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

reza duty
۰۵ شهریور ۰۰ ، ۲۳:۵۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

reza duty
۱۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۰۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

reza duty
۱۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۰۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Wireless Network Security

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۶:۰۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Wireless Powered Communication Networks From Security Challenges to IoT Applications

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۵۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Hacking Wireless Exposed

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۵۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Linux Hardening in Hostile Networks

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۱۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Hacking and Securing IOS Application

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Art of Software Security Assesment

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Secure Coding in C and C++

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Practical Packet Analysis

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Serious Cryptography

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Defensive Security Handbook

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Thread Modeling

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر