خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تست نفوذ» ثبت شده است

کتاب Penetration Testing

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۵۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Web Application Hacker's Handbook

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۵۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب OWASP Testing Guide 4.0

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۵۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Browser Hacker's Handbook

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۵۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Tangled Web

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۵۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Hacking Point of Sale

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۳۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Advanced Penetration Testing for Highly-Secured Environmensts:The Ultimate Security Guide

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۳۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Penetration Testing and Network Defense

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۲۳:۴۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Professional Penetration Testing

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۲۳:۳۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Attacking Network Protocols

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۲۳:۳۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Hacker Playbook 3

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۲۳:۳۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Penetration Testing with Bash Shell

 

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۸:۰۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب 24 Deadly Sins of software security

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۰۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Python for offensive Pentest

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۰۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب A Bug Hunter's Diary

 

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۰۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب IOS Hacker's Handbook

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۵۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Android Hacker's Handbook

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۵۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Mobile Application Hacker's Handbook

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۵۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر